Genesis 2:25

Zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw en zij schaamden zich niet.

Strong

H1961H8147H6174H120H802H3808H954

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
Both of them were naked, the human and his wife; yet they were not ashamed.Beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw; toch schaamden ze zich niet.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And coming are they two, the human and his wife, to be naked, yet are not shaming themselves.En ze komen eraan, de mens en zijn vrouw, om naakt te zijn, maar zichzelf niet te schamen.

King James

EngelsVertaling
And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.En ze waren allebei naakt, de man en zijn vrouw, en schaamden zich niet.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw; en zij schaamden zich niet.

Herziene Statenvertaling

En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.

Naardense bijbel

Ze zijn, zij tweeën, naakt, de mens en zijn vrouw; en zij schamen zich niet.

Versverwijzingen

(Genesis 3:7) Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten.

Opmerkingen

NBG: En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet.
HB: Hoewel de man en de vrouw allebei naakt waren, hinderde hen dat niet, want zij schaamden zich niet voor elkaar.
WV: Zij waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij voelden geen schaamte voor elkaar.