Genesis 2:24

Zo komt het dat een man zijn vader en zijn moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht, dat zij volkomen één worden.

Strong

H5921H3651H376H5800H853 – H1 – H517 H1692H802H1961H259H1320

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
Therefore a man shall forsake his father and his mother; he will cling to his wife, and both of them will be one flesh.Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten; hij zal zich aan zijn vrouw vastklampen, en beiden zullen één vlees zijn.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
Therefore a man shall forsake his father and his mother and cling to his wife, and they two become one flesh.Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en zij twee worden één vlees.

King James

EngelsVertaling
Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot één vlees zijn.

Herziene Statenvertaling

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn

Naardense bijbel

Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten; hechten moet hij zich aan zijn vrouw, worden zullen ze tot één vlees.

Versverwijzingen

Matthéüs 19:5 (Statenvertaling)
En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn;

Markus 10:7 (Statenvertaling)
Daarom zal een mens zijn vader en zijn moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen;

Éfeze 5:31 (Statenvertaling)
Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot één vlees wezen.

1 Korinthe 6:16 (Statenvertaling)
Of weet gij niet, dat die de hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees wezen.

Éfeze 5:28-29 (Statenvertaling)
28 Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. 29 Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente.

Opmerkingen

NBG: Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.
HB: Dit verklaart waarom een man zijn vader en moeder verlaat, zich bij zijn vrouw voegt en werkelijk één met haar wordt.
WV: Zo komt het dat een man zijn vader en zijn moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht, dat zij volkomen één worden.