Genesis 2:22

Daarna bouwde de Here God uit de rib, die Hij bij Adam had weggenomen, een vrouw en bracht haar naar Adam.

Strong

H853H6763H834H3068H430H3947H4480H120H1129H802H935H413

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
Yahweh Elohim built the angular organ that He had taken from the human into a woman and brought her to the human.Yahweh Elohim bouwde het hoekige orgaan dat Hij van de mens had genomen tot een vrouw en bracht haar naar de mens.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And Yahweh Elohim is building the angular organ, which He takes from the human, into a woman, and bringing her is He to the human.En Yahweh Elohim bouwt het hoekige orgaan, dat Hij van de mens neemt, tot een vrouw, en brengt haar is Hij tot de mens.

King James

EngelsVertaling
And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.En de rib die de HERE God van de mens had genomen, maakte hij tot een vrouw en bracht haar bij de man.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam.

Herziene Statenvertaling

En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam.

Naardense bijbel

De Ene, God, bouwt de zijde die hij heeft weggenomen van de –rode– mens uit tot een vrouw; hij laat haar komen tot de –rode– mens.

Versverwijzingen

1 Korinthe 11:8 (Statenvertaling)
Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man.

Opmerkingen

NBG: En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens.
HB: Uit die rib maakte Hij een vrouw en Hij bracht haar bij de mens.
WV: Daarna vormde Jahwe God uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, een vrouw, en bracht haar naar de mens.