Genesis 2:21

Toen liet de Here God een verdoving over Adam vallen, zodat hij in slaap viel. Hij nam één van zijn ribben en sloot de plaats toe met vlees.

Strong

H3068H430H8639H5307H5921H121H3462H3947H259H4480H6763H5462H1320H8478

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
Then Yahweh Elohim caused a stupor to fall on the human. While he was sleeping, He took one of his angular organs and closed up the flesh over its place.Toen veroorzaakte Yahweh Elohim een verdoving op de mens. Terwijl hij sliep, nam Hij een van zijn hoekige organen en sloot het vlees over zijn plaats.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And falling is a stupor on the human, caused by Yahweh Elohim, and he is sleeping. And taking is He one of his angular organs and is closing the flesh under it.En vallen is een verdoving voor de mens, veroorzaakt door Yahweh Elohim, en hij slaapt. En hij neemt een van zijn hoekige organen en sluit het vlees eronder.

King James

EngelsVertaling
And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;En de HERE God deed een diepe slaap op Adam vallen, en hij sliep; en hij nam een van zijn ribben en sloot in plaats daarvan het vlees toe;

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees.

Herziene Statenvertaling

Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees.

Naardense bijbel

Dan laat de Ene, God, een verdoving vallen over de –rode– mens zodat die inslaapt; hij neemt een van zijn zijden en sluit met vlees de plek daarvan af.

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees.
HB: Toen liet de Here God Adam in een diepe slaap vallen, nam een rib uit zijn lichaam en sloot de plaats waaruit Hij de rib had genomen
WV: Toen liet Jahwe God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij een van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats.