Genesis 2:20

Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld, maar een hulp die bij hem paste vond Adam niet.

Strong

H121H7121H8034H3605H929H5775H8064H2416H7704H3808H4672H5828H5048

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
So the human was calling the names of every domestic beast, of every flyer of the heavens and of every animal of the field; yet for the human no helper was available as his complement.Dus de mens riep de namen van elk huisdier, van elke vlieger van de hemel en van elk dier van het veld; toch was er voor de mens geen helper beschikbaar als zijn aanvulling.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And calling is the human the names for every beast and for every flyer of the heavens, and for all field life. Yet for the human He does not find a helper as His complement.En de mens roept de namen voor elk beest en voor elke vlieger van de hemel en voor al het veldleven. Toch vindt Hij voor de mens geen helper als Zijn aanvulling.

King James

EngelsVertaling
And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.
En Adam gaf namen aan al het vee, en aan het gevogelte in de lucht, en aan alle dieren van het veld; maar voor Adam werd er geen hulp gevonden die voor hem samenkwam.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor den mens vond hij geen hulpe, die als tegen hem over ware.

Herziene Statenvertaling

Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem.

Naardense bijbel

De –rode– mens roept namen uit voor al het vee, voor het gevogelte des hemels en voor alle wildleven van het veld; maar voor de –rode– mens
heeft hij geen hulp gevonden als zijn tegenover.

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste.
WV: De mens gaf dus namen aan al de tamme dieren en aan al de vogels van de lucht en aan al de wilde beesten; maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet.