Genesis 2:18

Ook zei de Here God: Het is niet goed dat de mens hier alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken, die bij hem past.

Strong

H3068H430H559H3808H2896H120H1961H905H6213H5828H5048

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
And Yahweh Elohim said: It is not good for the human to be- alone by himself. I shall make for him a helper as his complement.En Yahweh Elohim zei: Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. Ik zal een helper voor hem maken als zijn aanvulling.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And saying is Yahweh Elohim, “Not good is it for the human for him to be alone. Make for him will I a helper as his complement.En zeggende is Jahweh Elohim: Het is niet goed voor de mens dat hij alleen is. Maak voor hem een helper als zijn aanvulling.

King James

EngelsVertaling
And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.En de HERE God zei: Het is niet goed dat de man alleen is; Ik zal hem helpen om voor hem te ontmoeten.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.

Herziene Statenvertaling

Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.

Naardense bijbel

Dan zegt de Ene, God: niet goed is het dat de –rode– mens hier alléén is: ik maak voor hem een hulp als zijn tegenover!

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.
WV: Jahwe God sprak: `Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.
HB: En de Here God zei: ‘Het is niet goed voor de mens alleen te zijn. Ik zal iemand maken met wie hij zijn leven kan delen en die hem kan helpen.’