Genesis 2:17

maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u de dood sterven.

Strong

H4480H6086H1847H2896H7451H3808H398H3588H3117H4191

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
But from the tree of the knowledge of good and evil, you must not eat from it; for on the day you eat from it, to die you shall be dying.Maar van de boom van kennis van goed en kwaad mag je er niet van eten; want op de dag dat je ervan eet, zul je sterven om te sterven.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
Yet from the tree of the knowledge of good and evil, you are not to be eating from it, for in the day you eat from it, to die shall you be dying.Maar van de boom der kennis van goed en kwaad mag je er niet van eten, want op de dag dat je ervan eet, zul je sterven om te sterven.

King James

EngelsVertaling
But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag u niet eten; want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

Herziene Statenvertaling

maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

Naardense bijbel

maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zul je niet eten, want ten dage dat je van hem eet zul je de dood sterven!

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven
WV: maar van de boom van de kennis van goed en kwaad moogt ge niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, moet ge sterven.
HB: maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven.