Genesis 2:15

De Here God plaatste de mens in de hof van Eden om de zorg daarvan op zich te nemen en de hof te bewerken.

Strong

H3068H430H3947H853H120H5117H1588H5731H5647H8104

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
Then Yahweh Elohim took the human and settled him in the garden of Eden to serve it and to keep it.Toen nam Jahweh Elohim de mens en plaatste hem in de hof van Eden om hem te dienen en te onderhouden.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And taking is Yahweh Elohim the human that he had formed and is leaving him in the garden of Eden to serve it and to keep it.En hij neemt Jahweh Elohim, de mens die hij had gevormd, en laat hem achter in de hof van Eden om die te dienen en te bewaren.

King James

EngelsVertaling
And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
En de HERE God nam de man en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

Zo nam de HEERE God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren.TheWord

Herziene Statenvertaling

De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden.

Naardense bijbel

Dan neemt de Ene, God, de –rode– mens mee, en laat hem rusten in de hof van Eden om haar te dienen en haar te bewaken.

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren.
WV: Toen bracht Jahwe God de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te beheren.
HB: De Here God plaatste de mens in de hof van Eden om de zorg daarvan op zich te nemen en de hof te bewerken.