Genesis 2:14

De naam van de derde rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur. De vierde rivier is de Eufraat.

Strong

H8034H7992H5104H2313H1931H1980H6926H804H7243H6578

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
The name of the third stream is Hiddekel; it is the one going east of Asshur; and the fourth stream, it is the Euphrates.De naam van de derde stroom is Hiddekel; het is degene die ten oosten van Assur gaat; en de vierde stroom is de Eufraat.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And the name of the third stream is Hiddekel. It is that going east of Ashur. And the fourth stream, it is the Euphrates.En de naam van de derde stroom is Hiddekel. Het gaat ten oosten van Ashur. En de vierde stroom is de Eufraat.

King James

EngelsVertaling
And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.En de naam van de derde rivier is Hiddekel: dat is het die naar het oosten van Assyrië gaat. En de vierde rivier is de Eufraat.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En de naam der derde rivier is Hiddékel; deze is gaande naar het oosten van Assur. En de vierde rivier is Frath.

Herziene Statenvertaling

De derde rivier is de Tigris en stroomt naar het oosten van Assur. De vierde rivier is de Eufraat.

Naardense bijbel

De naam van de derde rivier is Chidekel, die loopt ten oosten van Asjoer;
de vierde rivier, dát is (de) Eufraat.

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: De naam van de derde rivier is Tigris; deze stroomt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat.
WV: De derde heet Tigris; hij loopt ten oosten van Assur. De vierde is de Eufraat.
HB: De derde rivier is de Tigris en stroomt naar het oosten van Assur. De vierde rivier is de Eufraat.