Genesis 2:13

De naam van de tweede rivier is Gihon; hij is het die rond heel het land Cusch* stroomt.

Strong

H8034H8145H5104H1521H1931H5437H853H3605H776H3568

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
The name of the second stream is Gihon; it is the one surrounding the whole land of Cush.De naam van de tweede stroom is Gihon; het is degene die het hele land Cush omgeeft.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And the name of the second stream is Gihon. It is that surrounding the entire land of Kush.En de naam van de tweede stroom is Gihon. Het is dat rondom het hele land van Kush.

King James

EngelsVertaling
And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.En de naam van de tweede rivier is Gihon; dezelfde is het die het hele land Ethiopië omvat.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En de naam der tweede rivier is Gihon; deze is het, die het ganse land Cusch omloopt.

Herziene Statenvertaling

En de naam van de tweede rivier is Gihon; die is het die rond heel het land Cusj stroomt.

Naardense bijbel

De naam van de tweede rivier is Gichon, díe is het die omrondt heel het land van Koesj

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: De naam van de tweede rivier is Gichon; deze stroomt om het gehele land Ethiopië.
WV: De tweede heet Gichon, hij stroomt om geheel Kus heen.
HB: De tweede rivier heet Gichon en stroomt door het land Ethiopië

*Cusch of Chus benaming van een landstreek ten Zuiden van Egypte, door de Grieken Ethiopië genoemd