Genesis 2:9

En de Here God liet allerlei bomen uit de grond opkomen, aanlokkelijk om te zien en goed om van te eten; daarbij waren ook, in het midden van den hof, de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Strong

H4480H127H3068H430H6779H3605H6086H2530H4758H2896H3978H6086H2416H8432H1588H1847H7451

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
So Yahweh Elohim made sprout from the ground every tree desirable to the sight and good for food, with the tree of life in the midst of the garden, and also the tree of the knowledge of good and evil.Zo liet Jahweh Elohim elke boom uit de grond ontspruiten die wenselijk was voor het zicht en goed voor voedsel, met de boom des levens in het midden van de tuin, en ook de boom van de kennis van goed en kwaad.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And furthermore sprouting is Yahweh Elohim from the ground every tree coveted by the sight and good for food, and the tree of the living in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil.En verder ontspruit Jahweh Elohim uit de grond elke boom die begeerd wordt door de aanblik en het goede voor voedsel, en de boom van de levenden in het midden van de tuin, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

King James

EngelsVertaling
And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.En uit de grond deed de HERE God elke boom groeien die aangenaam is om te zien en goed van voedsel; de boom des levens ook in het midden van de tuin, en de boom van kennis van goed en kwaad.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En de HEERE God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht, en goed tot spijze; en den boom des levens in het midden van den hof, en den boom der kennis des goeds en des kwaads.

Herziene Statenvertaling

En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en de boom van de kennis van goed en kwaad.

Naardense bijbel

Ontspruiten doet de Ene, God, uit de –rode– grond alle geboomte, bekoorlijk om te zien en goed om van te eten, met de boom des levens    in het midden van de hof, ook de boom der kennis van goed en kwaad.

Versverwijzingen

Openbaring 2:7 (Statenvertaling)
Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

Opmerkingen

NBG: Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten; en de boom des levens in het midden van de hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad.
WV: Jahwe God liet uit de grond allerlei bomen opschieten, aanlokkelijk om te zien en heerlijk om van te eten; daarbij was ook de boom van het leven midden in de tuin en de boom van de kennis van goed en kwaad.
HB: In de hof plantte Hij prachtige fruitbomen. Midden in de hof plaatste Hij de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad.