Genesis 2:12

en het goud van dit land is goed. Er is ook bedólah(hars)**, en de steen Sardónix*.

Strong

H2091H1931H776H2896H8033H916H7718 – H68

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
The gold of that land is very good; the pearl is there and the onyx stone.Het goud van dat land is erg goed; de parel is er en de onyxsteen.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
and the gold of that land is exceedingly good. There is the pearl and the onyx stone.en het goud van dat land is buitengewoon goed. Er is de parel en de onyxsteen.

King James

EngelsVertaling
And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.En het goud van dat land is goed: er is bdellium en de onyxsteen.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En het goud van dit land is goed; daar is ook bedólah, en de steen Sardónix.

Herziene Statenvertaling

En het goud van dit land is goed; ook is er balsemhars en de edelsteen onyx.

Naardense bijbel

en het goud van dat land is goed; daar is de edelhars, en het gesteente beril.

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: en het goud van dat land is goed; daar is de balsemhars en de steen chrysopraas. 
WV: het goud van dat land is voortreffelijk; en ook balsemhars en edelstenen worden er gevonden.

* In het Oude Testament wordt ‘Sardonix’ door de Statenvertaling gebruikt voor H7718. Verscheidene vertalingen, waaronder de Herziene Statenvertaling, hebben ‘onyx’. Sardonyx en Onyx zijn verwant, beiden zijn variëteiten van Agaat.

** bedólah (H916) (ook wel Guggul, bdellium of Indische mirre genoemd) is een hars die afkomstig is uit de schors van de balsemboom Commiphora wightii. De geelachtige tot bruine hars wordt verkregen door het aanbrengen van insnijdingen in de schors. De hars heeft een geur vergelijkbaar met mirre en wordt vaak gebruikt in wierook en parfums. Guggul werd al in de Romeinse tijd geïmporteerd uit India. Volgens Hebreeuwse, Griekse en Latijnse bronnen is het product als balsemhars bekend.