Genesis 2:11

De naam van de eerste (rivier) is Pison. Deze is het die rond heel het land van Havíla stroomt, waar het goud is

Strong

H8034H259H6376H1931H5437H853H3605H776H2341H834H8033H2091

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
The name of the first one is Pishon; it is the one surrounding the whole land of Havilah where the gold is.De naam van de eerste is Pishon; het is het land dat het hele land Havila omgeeft, waar het goud is.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
The name of the one is Pison. It is that surrounding the entire land of Havilah, where there is gold,De naam van degene is Pison. Het is dat rondom het hele land Havila, waar goud is,

King James

EngelsVertaling
The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;De naam van de eerste is Pison: dat is het dat het hele land Havila omvat, waar goud is;

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

De naam der eerste rivier is Pison; deze is het, die het ganse land van Havíla omloopt, waar het goud is.

Herziene Statenvertaling

De naam van de eerste rivier is Pison; die is het die rond heel het land van Havila stroomt, waar het goud is.

Naardense bijbel

De naam van de eerste is Pisjon, die is het die omrondt heel het land van de Chavila, daar waar het goud is;

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: De naam van de eerste is Pison; deze stroomt om het gehele land Chawila, waar het goud is;
WV: De naam van de eerste is Pison, hij stroomt om geheel Chawila heen, waar goud is;