Genesis 2:10

Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen en vandaar splitste zij zich in vier hoofd(stromen).

Strong

H5104H3318H4480H5731H8248H853H1588H8033H6504H1961H702H7218

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
A stream was flowing forth from Eden to irrigate the garden; from there it parted and became four headstreams.Er stroomde een beek uit Eden om de tuin te bevloeien; van daaruit scheidde het zich en werd het vier hoofdstromen.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And a stream is faring forth from Eden to irrigate the garden, and thence it is being parted and comes to four heads.En een beek stroomt uit Eden om de hof te bevloeien, en vandaar wordt hij gescheiden en komt hij tot vier hoofden.

King James

EngelsVertaling
And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.En een rivier stroomde uit Eden om de tuin te bevloeien; en van daaruit werd het gescheiden en werd het in vier hoofden.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En een rivier was voortgaande uit Eden, om dezen hof te bewateren; en werd van daar verdeeld, en werd tot vier hoofden.

Herziene Statenvertaling

Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen.

Naardense bijbel

Een rivier trekt uit Eden naar buiten om de hof te drenken; vandaar af splitst hij zich en is hij vierkoppig geworden.

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen, en daar splitste zij zich in vier stromen.
WV: Uit Eden stroomt de rivier die water geeft aan de tuin; hij splitst zich in vier armen.
HB: Vanuit Eden vloeide een rivier door de hof die hem vruchtbaar maakte en zich daar in vier rivieren splitste.