Genesis 2:7

Toen vormde de Here God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levende ziel.

Strong

H3068H430H3335H853H120H6083H4480H127H5301H639H5397H2416H1961H5315

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
Yahweh Elohim formed the human out of soil from the ground, and He blew into his nostrils the breath of life; and the human became a living soul.Yahweh Elohim vormde de mens uit aarde uit de grond, en Hij blies de levensadem in zijn neusgaten; en de mens werd een levende ziel.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And forming is Yahweh Elohim the human of soil from the ground, and He is blowing into his nostrils the breath of the living, and becoming is the human a living soul.En vormend is Yahweh Elohim, de mens van aarde uit de grond, en Hij blaast in zijn neusgaten de adem van de levenden, en wordend is de mens een levende ziel.

King James

EngelsVertaling
And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.En de HERE God formeerde de mens uit het stof der aarde, en blies de levensadem in zijn neusgaten; en de mens werd een levende ziel.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.

Herziene Statenvertaling

Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.

Naardense bijbel

Dan formeert de Ene, God, de –rode– mens van stof uit de –rode– grond
en blaast in zijn neusgaten ademhaling van leven; zo wordt de –rode– mens tot levende ziel

Versverwijzingen

1 Korinthe 15:47 (Statenvertaling)
De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.
1 Korinthe 15:45 (Statenvertaling)
Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

Opmerkingen

NBG: toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.
WV: Toen boetseerde Jahwe God de mens uit stof, van de aarde genomen, en Hij blies hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen.
HB: Toen vormde de Here God het lichaam van de mens uit stof van de aarde en blies hem de levensadem in. Zo werd de mens een levend wezen.