Genesis 2:6

maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de hele aardbodem.    

Strong

H5927H108H4480H776H8248H853H3605H6440H127

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
But mist, it ascended from the earth and irrigated the whole surface of the ground.Maar mist steeg op van de aarde en bevloeide het hele oppervlak van de grond.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
Yet humidity is ascending from the earth and irrigates all the surface of the ground.Toch stijgt de vochtigheid vanaf de aarde en bevloeit het hele oppervlak van de grond.

King James

EngelsVertaling
But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.Maar er ging een nevel uit de aarde, die de hele grond bewaterde.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

Maar een damp was opgegaan uit de aarde, en bevochtigde den gansen aardbodem.

Herziene Statenvertaling

maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde heel de aardbodem

Naardense bijbel

Maar een damp klimt op van het land, en heeft doordrenkt heel het aanschijn van de –rode– grond .

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: maar een damp steeg op uit de aarde en bevochtigde de gehele aardbodem
WV: om het water uit de aarde omhoog te halen en de aardbodem te bevloeien.
HB: Er steeg echter een damp uit de aarde op die het land bevochtigde.