Genesis 2:5

waren er op aarde nog geen struiken van het veld en er groeide geen enkel kruid van het veld, want de Here God had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog geen mens om de grond te bebouwen,

Strong

H3605H7880H7704H2962H1961H776H6212H6779H3588H3068H430H3808H4305H5921H369H120H5647H853H127

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
As for any shrub of the field, it had not yet come into being on earth, nor had any herbage of the field yet been sprouting, for Yahweh Elohim had not made it rain on the earth, and there was no human to serve the ground.Wat een struik van het veld betreft, het was nog niet op aarde ontstaan, noch was er nog enig kruid van het veld opgekomen, want Yahweh Elohim had het niet laten regenen op de aarde, en er was geen mens om de aarde te dienen. .

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
and every shrub of the field ere it is coming to be in the earth, and all herbage of the field ere it is sprouting, at that time Yahweh Elohim does not bring rain on the earth, and there was no human to serve the ground.en elke struik van het veld voordat het op de aarde komt te staan, en alle kruiden van het veld voordat het ontspruit, in die tijd bracht Yahweh Elohim geen regen op de aarde, en er was geen mens om de aarde te dienen.

King James

EngelsVertaling
And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God had not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.
En elke plant van het veld voordat het op de aarde was, en al het kruid van het veld voordat het groeide; want de HERE God had het niet laten regenen op de aarde, en er was geen mens om de aarde te bewerken.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En allen struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot; want de HEERE God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest, om den aardbodem te bouwen.

Herziene Statenvertaling

er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel veldgewas opgekomen, want de HEERE God had het niet laten regenen op de aarde; en er was geen mens om de aardbodem te bewerken,

Naardense bijbel

Alle struikgewas van het veld geschiedt nog niet op het land en alle gewas van het veld spruit nog niet uit, want de Ene, God, heeft het nog niet doen regenen over het land er is géén –rode– mensheid om de –rode– grond te dienen.

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: er was nog geen enkel veldgewas op de aarde, en er was nog geen enkel kruid des velds uitgesproten, want de Here God had het niet op de aarde doen regenen, en er was geen mens om de aardbodem te bewerken;
WV: waren er op aarde nog geen wilde planten en groeide er geen enkel veldgewas, want Jahwe God had nog geen regen op de aarde laten vallen en er was nog geen mens om de grond te bebouwen,
HB: Er waren nog geen planten of gewassen opgekomen uit de aarde, omdat de Here God het nog niet had laten regenen. Ook was er nog niemand die het land kon bewerken.