Genesis 2:4

Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemelen en aarde, zoals ze geschapen zijn. Toen de Here God de aarde en de hemel maakte,

Strong

H428H8435H8064H776H1254H3117H3068H430H6213

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
These are the chronological records of the heavens and the earth when they were created, in the day that Yahweh Elohim made earth and heavens.Dit zijn de chronologische verslagen van de hemelen en de aarde toen ze werden geschapen, op de dag dat Yahweh Elohim aarde en hemelen maakte.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
These are the genealogical annals of the heavens and the earth, when they were created. In the day Yahweh Elohim made the earth and the heavens,Dit zijn de genealogische annalen van de hemelen en de aarde, toen ze werden gemaakt. Op de dag dat Jahweh Elohim de aarde en de hemel maakte,

King James

EngelsVertaling
These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens,Dit zijn de generaties van de hemelen en de aarde toen ze werden geschapen, op de dag dat de HERE God de aarde en de hemelen maakte,

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden; ten dage als de HEERE God de aarde en den hemel maakte.

Herziene Statenvertaling

Dit is wat uit de hemel en de aarde voortkwam, toen zij geschapen werden. Op de dag dat de HEERE God aarde en hemel maakte

Naardense bijbel

Dit zijn de geboorten van de hemelen en het aardland toen zij werden geschapen, ten dage dat de Ene, God, aardland en hemelen maakte.

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde, toen zij geschapen werden. Ten tijde, dat de Here God aarde en hemel maakte
NBV:
WV: Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en aarde, zoals ze geschapen zijn. Toen Jahwe God de aarde en de hemel maakte,
HB: Dit is een samenvatting van het werk dat de Here God verrichtte toen Hij de hemelen en de aarde heeft gemaakt