Genesis 2:3

God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht.    

Strong

H430H1288H853H7637H3117H6942H3588H7673H4480H3605H4399H834H1254H6213

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
And Elohim blessed the seventh day and hallowed it, for in it He ceased from all His work that Elohim had created by making it.En Elohim zegende de zevende dag en heiligde die, want daarin hield Hij op met al Zijn werk dat Elohim had geschapen door het te maken.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And blessing is the Elohim the seventh day, and hallowing it, for in it He ceases from all His work, which the Elohim creates to make.
En zegen is de Elohim op de zevende dag, en die deze heiligt, want daarin houdt Hij op met al Zijn werk dat de Elohim schept om te maken.

King James

EngelsVertaling
And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.En God zegende de zevende dag en heiligde die: omdat hij daarop had gerust van al zijn werk dat God had geschapen en gemaakt.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En God heeft den zevenden dag gezegend, en dien geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.

Herziene Statenvertaling

En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

Naardense bijbel

God zegent de zevende dag en heiligt die; want daarop heeft hij sabbat gehouden van al zijn werk, dat God geschapen heeft om te doen.

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.
WV: God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat Hij scheppend tot stand had gebracht.
HB: Hij zegende die zevende dag en maakte hem tot een bijzondere, heilige dag, omdat Hij die dag zijn scheppingswerk besloot.