Genesis 2:1

Zo werden de hemelen, de aarde en alles wat leeft voltooid.

Strong

H8064H776H3615H3605H6635

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
Thus the heavens and the earth were lfinished, and all their host.Aldus werden de hemelen en de aarde voltooid, en al hun leger.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And finished are the heavens and the earth and all their host.En volbracht zijn de hemelen en de aarde en heel hun leger.

King James

EngelsVertaling
Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.Zo werden de hemelen en de aarde voltooid, en al het leger ervan.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun heir.

Herziene Statenvertaling

Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht

Naardense bijbel

Voltooid worden de hemelen en het aardland en heel hun strijdschaar

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBV: Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid.
WV: Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn.
HB: Zo werden de hemelen en de aarde en alles wat leeft gemaakt.