Genesis 17:19

Zade moet hier in het enkelvoud (Zaad) en verwijst naar Christus