Verantwoording

Bij het ontstaan van deze bronvertaling zijn de volgende bijbelvertalingen gebruikt:

 • Statenvertaling (SV)
 • Herziene statenvertaling (HSV)
 • Naardense Bijbelvertaling (NB)
 • Concordant Literal Version (CLV)
 • King James Version (KJV)
 • Het Boek (HB)
 • Willibrord Vertaling 1975 (WV)
 • Nieuwe Bijbel vertaling (NBV)
 • NBG-vertaling 1951 (NBG)
 • Das Konkordante Neue Testament (KNT)

Er is gebruik gemaakt van de volgende software:

 • e-Sword
 • Interlinear Scripture Analyzer 3
 • The Word

Richtlijnen

 • Elohim wordt vertaald met God
 • Jahweh Elohim wordt vertaald met Here God
 • Het leesteken ; (punt komma) wordt niet gebruikt
 • Eigen toevoegingen staan tussen haken ()

Vertalingen

De uit het engels en duits vertaalde verzen zijn, door het gebruik van Google translate, vaak grammaticaal onjuist. De vertalingen worden vooral gebruikt voor de woordkeuzes en zijn daarom niet gecorrigeerd.